Studiemiljøanalyser og -tiltag på Institut for Energiteknik

På denne side kan du se, hvordan Institut for Energiteknik har fulgt op på de udfordringer i studiemiljøet eller ønsker hertil, som de studerende på uddannelserne under Studienævnet for Energiteknik har angivet i semesterevalueringerne. Nedenfor oplister vi disse ønsker og status på behandlingen af disse. 

Det er Campus Services rolle at sikre optimale fysiske rammer både til undervisnings- og forskningsaktiviteter på AAU. Hvis instituttet derfor vurderer, at et ønske til studiemiljøet kan imødekommes, videreformidles ønsket til Campus Service. IT-udfordringer videreformidles til AAU IT Services (ITS). Du kan finde Campus Services og ITS' årsrapporter nederst på denne side. 

Hvis du støder på udfordringer i det fysiske studiemiljø, kan du også selv melde det til Campus Service via denne fejlmeldingmeldingsformular.

2019

Udfordringer

 1. Grupperum på Fibigerstræde 2P og Kroghstræde 6: Problemer med støj, små lokaler, kedelig æstetik o.a.
 2. Grupperum på Badehusvej: Udfordringer med indeklima og høje temperaturer. 

Opfølgning

 1. Da de studerende flytter fra disse to adresser fra efterårssemestret 2019, har instituttet besluttet ikke at iværksætte bygningsmæssige forandringer her. Denne beslutning hviler også på en vurdering af, at de studerendes kritikpunkter ikke kalder på akut nødvendig handling. Studienævnet vil dog være opmærksom på, at de studerendes vurdering af det fysiske studiemiljø forbedres i kommende evalueringer som følge af flytningen. 
 2. Campus Service undersøger ventilationsanlæg og vurderer kapacitet medio 2019.
   

2018

Udfordringer

 1. Aalborg: Stole i gruppelokaler.
 2. Tekniske og pædagogiske udfordringer med videokonference.
 3. Esbjerg: Meget støj i gruppelokaler, da mange studerende er samlet i større lokaler. 

Opfølgning

 1. Energi-uddannelserne på Pontoppidanstræde bliver prioriteret med ca. 275 stole. Pontoppidanstræde 105 modtager 68 stole inden september 2018 og Pontoppidanstræde 101 får senere de resterende stole efter deres renovering er overstået.
 2. Fakultetet har udarbejdet nye retningslinjer for brug af videokonference på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, som indebærer, at der nu er opstillet en række minimumskrav, som underviserne skal efterleve for at bruge videokonference. Desuden har studienævnet videreformidlet materiale til underviserne til at hjælpe dem med den pædagogiske del.
 3. Instituttet har i samarbejde med Campus Service sørget for inddeling og afskærmning i lokalerne, så grupperne i langt mindre grad forstyrrer hinanden. 

Årsrapporter fra Campus Service og ITS

 Facebook Energiteknikenergiteknik   •  Facebook AAU Esbjergaau esbjerg   •   LinkedIn   •    Twitter  •    YouTube