Medlemmer af studienævnet for energi

Studienævnsformand

Repræsentanter for det videnskabelige personale

Studenterrepræsentanter

Studievejledere

Studienævnssekretær

 Facebook Energiteknikenergiteknik   •  Facebook AAU Esbjergaau esbjerg   •   LinkedIn   •    Twitter  •    YouTube